četrtek, april 20, 2006

smehoteka #273

Zašto Srbi ne igraju šah?

Kralj i kraljica u Londonu, topovi na Kosovu, konji u Haagu a šahovnica u Hrvatskoj.

Oznake:

nakracal samuelion ob 11:06, |

kraca: 0