četrtek, maj 24, 2007

smehoteka #683

Razgovaraju dva umirovljenika o onim stvarima. Prvi će:
-Mene služi kao današnja omladina.
-Kako to?
-Pa lijepo. Ja mu nađem posao, a on neće.

Oznake:

nakracal samuelion ob 11:40, |

kraca: 0