četrtek, januar 31, 2008

smehoteka #795

Žvaka
Sjedi baka preko puta jednog mladića u autobusu. Mladić žvače žvaku, a baka će njemu:
Džaba ti meni pričaš sinko, svejedno ja tebe ništa ne čujem .

Oznake:

nakracal samuelion ob 08:04, |

kraca: 0