četrtek, maj 11, 2006

smehoteka #285

Dvije babe pričaju o unucima.

Prva kaže drugoj:
"Moj je unuk skroz poludio. Cijelu noč sjedi ispred kompjutera, lupa po tipkovnici, pa nešto priča kompjuteru i telefon nikad nije slobodan. Ništa neče biti od njega."

Na to druga baba kaže:
"Moj unuk če biti doktor ili pilot."
"Odkud znaš?" pita prva baba.
"Pa kad god uđem u njegovu sobu, injekcije svuda i on kaže: "Baba, ajde da letimo.""

Oznake:

nakracal samuelion ob 12:34, |

kraca: 0