torek, februar 27, 2007

smehoteka #542

Išla pogrebna povorka po brdu prema groblju, a u pratnji sve sami dedeki od 80-90 godina. Jedva idu, škripe stare kosti, stenju, umro im Štef. Kad na pola puta padne s lijesa jedan vijenac. I krene Joža da će ga podići, jedva ga podigne, a vikne mu Franc:
- Kaj je Joža, si buketa uhvatil?

Oznake:

nakracal samuelion ob 09:44, |

kraca: 0