četrtek, januar 10, 2008

smehoteka #787

Veliki Mujo malog Muju:
Ne smiješ pušiti, pa tek si peti razred!

Mali Mujo:
Pa i ti si tata pušio u 5. razredu!

Da, ali ja sam imao 18 godina!

Oznake:

nakracal samuelion ob 15:18, |

kraca: 0