ponedeljek, februar 06, 2006

smehoteka #152

Univerza na Primorskem razpisuje novi študij magisterija:

Fakulteta za žurološke študije, program Žurološtvo, naziv: kvatro mag. žurologije.

Napotki:
Prvi pogoj za vpis v 1. letnik je končani študij univ.dipl.oec., ali dipl.oec.
Drugi pogoj za vpis je opravljen sprejemni izpit, ki se razlikuje glede na psihično stanje predavatelja ( je pač tak kot je-bi-ga ). Za študij so potrebni jeklena volja in dobra jetra, nekaj sreče in dosti časa.

Študij traja 4 leta. V tem času jetra dobijo specifično barvo beline.

Predmetnik:

1.Letnik :
- osnove sončenja
- analiza pitja 1
- osnove žuranja
- lenarjenje
- prva pomoč pri čezmernem uživanju opojnih substanc
- rucologija

Pogoj za vpis v drugi letnik je opravljena analiza pitja 1.

2.Letnik:
- analiza pitja 2
- trmarjenje
- temelji lagodnega življenja
- trdnost šankov
- druga pomoč pri čezmernem uživanju opojnih substanc
- mačkologija
- kazensko pravo

Pogoj za vpis v tretji letnik je opravljena dializa.

3.Letnik:
- višja trdnost šankov
- analiza pitja 3
- analiza in meritve osebkov ženskega spola
- analiza in meritve osebkov moškega spola
- teorija lokalnih cest
- analiza pitja 4
- osmičarstvo 1
- pitje
- petje in pecanje
- blazinarjenje
- patologija žurerskih organizmov
- spanje in počivanje

Pogoj za vpis v četrti letnik je potrdilo matičnega urada , da še živite.

4.Letnik :
- analiza pitja 5
- osmičarstvo 2
- geografija kontaktnega prostora
- strateška refoškologija
- krizni menedžment
- osnove urejanja kleti
- tigrologija ( višja mačkologija )
- primerjalna pijanost
- eksrundiranje
- analiza pitja 6

Diplomsko delo je praktične narave in izbirnega značaja, k njemu lahko pristopijo preživeli študentje po končanem četrtem letniku.

Vpisnina za vsak letnik je:
- 1 gajba koperskega Refoška + 4 kozarčki (za dekana, referat, tajnico in fikus)

Šolnina - letna:
- 6 obrokov po 100.000,00 sit
- 6 vplačil za rengen jeter (10.000,00 sit)
- 6 vplačil za ultrazvok črevesja in želodca (7.000,00 sit + 3.500,00 sit)
V kolikor plačate šolnino v enkratnem znesku, je vpisnina plačila prosta.

Oznake:

nakracal samuelion ob 14:20, |

kraca: 0