četrtek, oktober 19, 2006

smehoteka #424

Policajac Fati:
Ajde Fato da čujemo kako se dogodilo to silovanje?
Najprije me je bacio na zemlju i poče skidati odjeću, a potom svezao usta i ruke.
Da nisam raširila noge i njih bi svezao!!!

Oznake:

nakracal samuelion ob 08:32, |

kraca: 0